Latest Activities

Call for Convening the 14th Human Rights National Magna Meet| १४औँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला आह्वान

Call for Convening the 14th Human Rights National Magna Meet| १४औँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला आह्वान

मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा निरन्तर सम्पन्न भइरहेको छ । यस पटक ७४औँ अन्तर्राष्टिय मानवअधिकार दिवस तथा १४औँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको संयोजकका लागि...

read more